Sökning

Om oss

Journalistiska bildarkivet JOKA

Journalistiska bildarkivet JOKA grundades som en del av Museiverkets Bildsamlingar den 1 januari 2014. JOKA förvarar och publicerar samlingar med viktiga pressbilder. Tack vare detta är det material som tidningar, fotografer och bildbyråer överlämnar tillgängligt för alla. JOKA ser dessutom till att lagra och förmedla den finländska bildjournalistikens historia. JOKAs samlingar omfattar redan miljontals pressbilder.

Journalistiska bildarkivet JOKA →

Museiverket

Museiverket är en kulturarvsexpert, serviceproducent och myndighet som utvecklar sin bransch. Det utökar, sköter och presenterar kulturhistorisk nationalegendom samt dokumenterar, producerar och förmedlar information.

Museiverket ansvarar tillsammans med andra myndigheter och övriga museiverk för skyddet av den kulturhistoriskt värdefulla miljön, det arkeologiska kulturarvet och byggnadsarvet. Dessutom kartlägger och presenterar Museiverket den kulturhistoriska nationalsamlingen, undersöker det materiella kulturarvet samt stödjer och utvecklar museibranschen på ett nationellt plan

Museiverkets föremåls- och bildsamlingar finns uppgifter om personer och fenomen från tusentals år. I Museiverkets arkiv finns material med anknytning till forskning, skötsel och förvaltning av kulturmiljö och kulturarv som ackumulerats under över hundra år.

Museiverket erbjuder alla medborgare mångsidiga tjänster som ständigt utvecklas. Verket är underställt undervisnings- och kulturministeriet.

Museiverket →