Sökning

Om oss

Arkeologiska samlingar

De arkeologiska samlingarna innehåller föremål från hela det nuvarande Finland och från de så kallade avträdda områdena. De mångsidiga samlingarna representerar hela den förhistoriska tiden och sedan år 2011 har även fynd från historisk tid katalogiserats i de arkeologiska samlingarna. I samlingarna ingår också en utländsk, jämförande samling, som huvudsakligen omfattar föremål från Ryssland, men även från andra europeiska länder samt exempelvis Egypten och Palestina. Den utländska samlingen utökas inte längre.

Arkeologiska samlingar →

Museiverket

Museiverket är en kulturarvsexpert, serviceproducent och myndighet som utvecklar sin bransch. Det utökar, sköter och presenterar kulturhistorisk nationalegendom samt dokumenterar, producerar och förmedlar information.

Museiverket ansvarar tillsammans med andra myndigheter och övriga museiverk för skyddet av den kulturhistoriskt värdefulla miljön, det arkeologiska kulturarvet och byggnadsarvet. Dessutom kartlägger och presenterar Museiverket den kulturhistoriska nationalsamlingen, undersöker det materiella kulturarvet samt stödjer och utvecklar museibranschen på ett nationellt plan

Museiverkets föremåls- och bildsamlingar finns uppgifter om personer och fenomen från tusentals år. I Museiverkets arkiv finns material med anknytning till forskning, skötsel och förvaltning av kulturmiljö och kulturarv som ackumulerats under över hundra år.

Museiverket erbjuder alla medborgare mångsidiga tjänster som ständigt utvecklas. Verket är underställt undervisnings- och kulturministeriet.

Museiverket →